Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

ULAŞIM HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN OLARAK PİLOT PROJELER HAKKINDA GÖRÜŞ

  • Bu projenin amacı, yaşlıların, engellilerin ve yayalar da dâhil olmak üzere yolcu taşıma hizmetlerinden faydalanan diğer hareket kısıtlılığı olan insanların hareket kabiliyetini geliştirmektir. Projenin kilit girişimlerinden biri de büyükşehir belediyelerinde geliştirilecek ve AB ile söz konusu projeler için mevcut bulunan diğer destekçiler tarafından finanse edilecek 20 küçük ölçekli potansiyel pilot projenin belirlenmesidir.

    Bu kapsamda pilot projelerin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere, görüş ve önerilerinizi aşağıdaki tabloyu doldurarak sunabilirsiniz. Bu görüşler, uzmanlar tarafından değerlendirilecek olup seçilen görüşler detaylı olarak analiz edilecektir.